Je kan ondertussen al heel wat informatie vinden over de voordelen van video, en niemand hoeft jou waarschijnlijk nog te overtuigen van de kracht van video als marketinginstrument. Er rest jou vooral nog het gaan organiseren van een goede bedrijfsfilm met de juiste boodschap.

Wil je een bedrijfsfilm maken, zal je waarschijnlijk beroep doen op een videobureau. Dat is altijd een slim idee, zelfs als je bepaalde zaken zelf wil uitwerken. Het zal de kwaliteit en professionaliteit van jouw video’s alleen maar ten goede komen. Alsook zal je er zo beter in slagen om jouw diensten en producten te tonen op een doeltreffende, duidelijke en moderne manier.

Staat jouw besluit vast en wil je voor jouw bedrijfsfilm samenwerken met een gespecialiseerde videopartner? Dan kan je starten met het opzetten van een briefing. Hier lees je hoe je zo een briefing voor een bedrijfsvideo maakt en wie welke verantwoordelijkheid draagt.

Stap voor stap een bedrijfsfilm maken

Om de productie van jouw bedrijfsfilmpje goed te laten verlopen, is het belangrijk dat je weet welke stappen er worden gemaakt in het proces. Zo kan je vooraf al nadenken over alle belangrijke elementen en vragen die noodzakelijk zijn om te verwerken in je briefing. Een geslaagde briefing geldt als de eerste voorwaarde richting een succesvol bedrijfsfilmpje.

De uitdaging

Formuleer heel duidelijk jouw wensen en motivatie om een bedrijfsfilm te creëren in de briefing.

Daarnaast leg je ook uit waarom je kiest voor een specifiek type video.

Er zijn heel wat verschillende mogelijkheden:

 • Bedrijfsfilms
 • Social media video’s
 • Reclamespots
 • Strategy video’s
 • Aftermovies
 • Eventfilms
 • Marketingvideo’s

Houd hierbij ook rekening met je doelgroep, wat de doelen zijn en welke verwachtingen je koestert. Het is belangrijk om hierin heel concreet te zijn. Alleen zo kan het videoproductiebedrijf waarmee je samenwerkt, een goed plan van aanpak opstellen.

Opstellen van het plan

Een plan van aanpak wordt opgesteld door het vertalen van het inhoudelijke thema en de doelstellingen. Dit plan legt ook uit hoe het gewenste resultaat behaald wordt en welke stappen daarvoor nodig zijn. Eenmaal hier een akkoord over is, kunnen worden overgegaan tot het afstemmen van scenario’s en scripts.

De uitvoering

Nu duidelijk is wat de verwachtingen en de doelstellingen zijn en er een plan op poten is gezet, is het tijd om over te gaan tot het regelen van praktische zaken. Er moeten namelijk afspraken worden gemaakt over locaties, data en tijdstippen.

Er moet daarnaast een crew worden gemobiliseerd, contactpersonen moeten op de hoogte worden gesteld en alle betrokken partijen moeten de briefing krijgen. Daarom is het bij het maken van een bedrijfsfilm altijd aangeraden om een callsheet te creëren. Dit is een contactenlijst met alle praktische informatie van alle belanghebbende die meewerken aan de creatie van het filmpje.

Als het filmen achter de rug is moet al het materiaal verzameld en gecreëerd worden voor het videobureau. Ook foto’s, het logo en illustraties worden opgevraagd voor eventuele animaties.

Wordt er een voice-over ingezet? Dan wordt de tekst daarvoor geschreven, er wordt een stem gekozen en de opnames worden gemaakt. Er wordt een geheel gemaakt van al het beeld- en geluidsmateriaal. Dat is meestal een eerste versie, waarna gewoonlijk een feedbackronde volgt.

Natuurlijk worden er gedurende het hele proces tussentijdse resultaten getoond, waarop dan kan worden gereageerd.

Het eindresultaat

De video wordt opgeleverd. Hoe de video wordt verspreid, is op voorhand afgesproken. Let wel dat een bedrijfsfilm maken vaak enkele aanpassingen nodig heeft om geschikt te zijn voor de verschillende kanalen. Het slim delen van jouw video, zorgt ervoor dat jouw bekendheid groeit. De reacties die volgen, kunnen daarnaast waardevolle informatie opleveren.

Leg zeker ook vooraf de nodige KPI’s vast. Dit laat toe om achteraf het succes van je video op de juiste manier te evalueren.

Een briefing die alles goed doet verlopen

Nu het duidelijk is wat wij voor jou kunnen betekenen en hoe onze werking in elkaar zit, is het ook belangrijk dat je ons van voldoende informatie voorziet. Na jouw briefing kan er een offerte worden opgemaakt.

In de offerte kan je een gedetailleerd overzicht terugvinden van wat het videobureau precies zal doen voor jou. Met andere woorden; een goede briefing zorgt voor een vlotte start. Het is belangrijk om zeker de volgende elementen op te nemen in je presentatie:

 • Projectnaam
 • Bedrijfsinformatie van de opdrachtgever (naam, adres, BTW-nummer…)
 • Contactpersoon en contactgegevens
 • Reden van de videoproductie
 • Belangrijke zaken uit de algemene communicatiestrategie
 • De context van de videoproductie (communicatiedoel van video, onderwerp, doelgroep, doelstelling, link tussen verschillende mediakanalen.)
 • Verhaallijn van de video
 • Algemene deadline van het bedrijfsfilmpje
 • Lengte van de video
 • Call-to-action
 • Videoformaat
 • Verspreiding (op welk kanaal, frequentie…)

Wij kunnen ook helpen bij het sturen van deze informatie of de verdere invulling ervan. Indien er al beeldmateriaal bestaat, kunnen we steeds proberen dit ook te implementeren.

Heb jij alles klaar om ons te briefen over jouw aankomende videoproject? Of heb je nog vragen alvorens over te kunnen gaan tot de briefing? Je kan steeds contact met ons opnemen!